fbpx
Grand Baltic Dunes

 „GRAND BALTIC DUNES“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Lojalumo programos (toliau – Programa) taisyklės galioja UAB „Vitros prekyba“ apartamentų komplekse „Grand Baltic Dunes“, adresu Birutės al. 26, Palangoje, (toliau – Grand Baltic Dunes) išduotų Lojalumo programos kortelių turėtojams (toliau – Klientas).
 2. Klientas, užpildęs ir pateikęs kortelės registracijos anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Grand Baltic Dunes neatsako už Klientą, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 3. Grand Baltic Dunes įsipareigoja laikytis konfidencialumo bei saugoti Kliento asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Grand Baltic Dunes nustatytų taisyklių nuostatomis.
 4. Administruodamas lojalumo programą, Grand Baltic Dunes tvarko Kliento anketoje pateiktus duomenis, taip pat duomenis apie Kliento pirkimo operacijas lojalumo programos kortele. Tai atliekama Programos administravimo tikslais, teikiant Programos privalumus, pasiūlymus ir informaciją Klientui (jei jis sutiko ją gauti), o taip pat statistikos, analizės tikslais. Grand Baltic Dunes tvarko Kliento duomenis, Kliento sutikimo pagrindu (sutikimas dalyvauti programoje, sutikimas gauti informaciją/pasiūlymus), Grand Baltic Dunes teisėto intereso pagrindu bei vykdant kitas prievoles. (privatumo pranešimas)

II.   DALYVAVIMAS LOJALUMO PROGRAMOJE

 1. Ši Programa yra taikoma kiekvienam fiziniam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų, užpildžiusiam lojalumo programos kortelės registracijos anketą Grand Baltic Dunes registratūroje arba interneto svetainėje grandbalticdunes.com, lojalumui skirtoje skiltyje.
 2. Kortelė yra išduodama Klientui sumokėjus 5 (penkerių) eurų Kortelės išdavimo mokestį.
 3. Teisingai ir pilnai užpildžius kortelės registracijos anketą ir sumokėjus kortelės išdavimo mokestį išduodama kortelė.
 4. Anketoje privaloma pateikti Asmens duomenis, nurodytus Anketoje, kaip privalomus pateikti. Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini tinkamam Programos administravimui. Pildydamas Anketą, kortelės turėtojas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir privatumo pranešimu. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų ir (ar) nesutikus su Taisyklėmis ir (ar) privatumo pranešimu, Kortelė neaktyvuojama.
 5. Klientas, užpildęs lojalumo programos kortelės registracijos anketą, sutinka dalyvauti Grand Baltic Dunes lojalumo programoje ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti informaciją apie Programos dalyviams teikiamas privilegijas, nuolaidas, organizuojamas specialias akcijas, skirtas Programos dalyviams bei naujienas.
 6. Programos teikiamomis privilegijomis gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė ir ne daugiau kaip 2 užsakomiems kambariams. Kortelė turi identifikacinį numerį.
 7. Grand Baltic Dunes personalas turi teisę paprašyti Kliento asmens dokumento, kad patikrintų kortelės turėtojo tapatybę.
 8. Kliento registracijos duomenys yra tvarkomi tol, kol jis dalyvauja Programoje, sutikimo pagrindu duomenys tvarkomi tol, kol Klientas neatšaukia savo sutikimo. Duomenų tvarkymo klausimais Klientas gali susisiekti su Grand Baltic Dunes elektroniniu paštu:  hotel@grandbalticdunes.com.

III.   NUOLAIDŲ SUTEIKIMO TVARKA

 1. Nuolaidos ar išskirtiniai specialūs pasiūlymai Lojalumo programos dalyviui pradeda galioti iš karto įsigijus ir aktyvavus kortelę.
 2. Klientas, turintis kortelę, gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Grand Baltic Dunes administracijos ir šių taisyklių nustatyta tvarka. Taip pat turi galimybę gauti naujausią informaciją apie naujas paslaugas, vykdomas akcijas bei taikomas nuolaidas.
 3. Grand Baltic Dunes, teikdamas pasiūlymus Programoje dalyvaujantiems klientams, gali pasiūlyti ir kitų paslaugų teikėjų (Partnerių) nuolaidas, t.y. restorano „POKO“, Grožio terapijos namų ir/ar kitų Grand Baltic Dunes numatytų partnerių, teikiančių paslaugas Palangos kurorte.
 4. Informacija apie Programą, jos dalyviams suteikiamas nuolaidas, išskirtinius pasiūlymus ir specialias akcijas taip pat yra pateikiama Grand Baltic Dunes interneto svetainėje Programai skirtoje skiltyje, Facebook paskyroje.

IV.   KORTELĖS GALIOJIMAS

 1. Lojalumo programos kortelė galioja iki atskiro svečio kreipimosi su prašymu išbraukti jį iš lojalumo programos dalyvių sąrašo ir/ar sunaikinti jo duomenis.
 2. Lojalumo programos kortelė yra Grand Baltic Dunes (UAB „Vitros prekyba“) nuosavybė, pametus kortelę būtina pranešti apie tai Grand Baltic Dunes administratoriui telefonu 8-615 22255 arba el.paštu: hotel@grandbalticdunes.com. Išduodant naują kortelę, taikomas 5 Eur mokestis.
 3. Klientas privalo saugoti kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų.
 4. Dalyvavimas Programoje gali būti nutrauktas Kliento ir/arba Grand Baltic Dunes iniciatyva:
  4.1  Kliento iniciatyva pateikus raštišką prašymą;
  4.2  Grand Baltic Dunes iniciatyva panaikinus Programą ir visų Kortelių galiojimą, paskelbus apie tai interneto svetainėje Programai skirtoje skiltyje ir registratūroje, apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Klientui.
 5. Nutraukus dalyvavimą Programoje kortelė blokuojama.

V.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

_____________________________

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this