fbpx
Grand Baltic Dunes

GRAND BALTIC DUNES
BENDROSIOS SĄLYGOS

 

Grand Baltic Dunes (toliau – GBD) operatorė (toliau – operatorius) – uždaroji akcinė bendrovė „Vitros prekyba“ (reg. adresas R. Kalantos g. 16, Kaunas, įm. k. 300044398, PVM mok. kodas LT00001312718, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras).
GBD svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis GBD teritorijoje.
Šios sąlygos nustato GBD paslaugų teikimo tvarką, pagrindinius svečių aptarnavimo reikalavimus, svečių pareigas ir teises naudojantis paslaugomis, ir kitus reikalavimus.

Šios taisyklės yra privalomos visiems svečiams. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų.

 

PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA:

 • Kiekvienas atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 • Svečiui atvykus, jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.
 • Atvykimo laikas yra nuo 15:00, o išvykimas iki 12:00.
 • Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių), jei nebuvo apmokėta iki svečio atvykimo pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
 • Kambariuose gali apsigyventi 1–2 asmenys, jie moka visą numerio numatytą kainą. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.
 • Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR), t.y. pagal galiojančią bendradarbiavimo sutartį arba galiojančią dienos kainą. Apartamentai pasilieka sau teisę keisti paslaugų kainas savo nuožiūra.
 • Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 • Svečiui pageidaujant pagal galimybes gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų numerio paros kainos).
 • Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos iš anksto, sumokėjus rezervacijos mokestį, kuris yra prilyginamas 100 procentų visos viešnagės vertės kainos (avansą).
 • Rezervacijos atšaukimo, rezervacijos sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju yra taikomas anuliacijos mokestis.
 • Rezervacijos atšaukimo/sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju anuliacijos mokestis yra taikomas žemiau išvardintais atvejais ir fiksuotu procentu:
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją, likus ne mažiau kaip 7 paros iki svečio atvykimo – 100% viso užsakymo vienos nakvynės kainos.
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją, likus mažiau kaip 7 paros iki svečio atvykimo – 50% viso užsakymo vertės.
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją ir svečio neatvykimo atveju, likus mažiau kaip 24 val. iki atvykimo – 100% viso užsakymo vertės.
 • Svečiui, išvykstant anksčiau negu buvo numatyta rezervacijoje, yra taikomas anuliavimo mokestis. Administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs priima sprendimą apmokestinti svečią sąskaita, kuri yra prilyginama nuo 1-3 numerio paros kainos.
 • Atsisakius arba pavėlavus sumokėti rezervavimo mokestį, svečias yra apgyvendinamas bendrąja eilės tvarka.
 • Svečiui pavėlavus atvykti yra imamas mokestis už numerio faktinę prastovą.
 • Svečiai, pasiliekantys numeryje(-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti gyvenimui „Grand Baltic Dunes“ apartamentuose, pateikdami ATK arba galiojantį pasą ir sumokėti už apgyvendinimą arba apleisti apartamentų patalpas.
 • Dirbame kasdien 24 valandas per parą.
 • Svečiai su gyvūnais yra priimami ir apgyvendinami už papildomą mokestį.
 • Pasiliekame teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis mūsų taisyklėmis.
 • Dingus inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.

 

GRAND BALTIC DUNES DRAUDŽIAMA:

 • Stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).
 • Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Gadinti GBD inventorių.
 • Kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei GBD administratoriui yra nurodoma.
 • Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.
 • Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 • Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius nesuderinus su administracija. Bauda – 100 Eurų.
 • Trukdyti kitiems GBD svečiams mėgautis poilsiu.
 • Nakties metu (nuo 22:00 iki 7:00) triukšmauti ir neleisti miegoti kitiems svečiams.
 • Rūkyti numeriuose. Bauda – 100 Eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios gaisro signalizacijos.
 • Palikti mažamečius vaikus (rekomenduojama iki 12 metų) be priežiūros numeriuose.
 • Atsivesti pašalinių asmenų į teritoriją arba numerį neinformavus administratoriaus.
 • Įsinešti į teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

 

GRAND BALTIC DUNES GYVENANTYS PRIVALO:

 • Laikytis bendrųjų naudojimosi taisyklių.
 • Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 • Išvykstant grąžinti kambario durų raktą (elektroninę kortelę) administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta.
 • Sugedus inventoriui arba pastebėjus bet kokį gedimą, pranešti apie tai administracijai nedelsiant.
 • Apsigyvenus kambaryje (neatitinkančiame Jūsų užsakyto kambario tipo) informuoti GBD registratūrą nedelsiant.
 • Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.
 • Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 • Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 • Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai ir balkono durys yra uždaryti ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 • Svečiui, laikinai išvykus iš GBD ir nepranešus administracijai ir nesusimokėjus už suteiktas paslaugas ir avanso, prarandama teisė užimti pasirinktą numerį ir gali būti apgyvendinama tik bendrąja tvarka.
 • Kambario durų raktas (elektroninė kortelė) gali būti išduodamas tik svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus kambario raktą (elektroninę kortelę) bauda – 10 Eurų.
 • Administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti GBD svečią(-ius) nepranešus iš anksto. Tokie veiksmai yra atliekami tik siekiant užtikrinti visų svečių saugumą ir ramų poilsį.
 • GBD administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti GBD svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Kambariuose įrengtuose seifuose laikyti vertingus daiktus.
 • Ekstremaliu atveju svečiai pirmiausia turi kreiptis į registratūrą mobiliu tel.: +370 615 22255 arba laidiniu

 

PATALPŲ PRIEŽIŪRA IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS:

 • Patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.
 • Personalas, netrukdydamas GBD svečių poilsio, gali daryti smulkių patalpų bei inventoriaus remontą.
 • Kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 17:00 val. Kambarinė, tvarkydama kambarį, pakeis rankšluostį tik tuomet, jie jis bus paliktas ant grindų. Patalynė be svečio prašymo keičiama ne rečiau kaip kartą per 3 paras.
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius.
 • Administracija nemokamai teikia šias paslaugas:
  • Iškviečia gydytoją ir suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
  • Perduoda korespondenciją (iškart, kai ją gauna).
  • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Administracija neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje ar balkone.
 • Svečių daiktų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
 • Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių. Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 • Bet kokie ginčai, kilę tarp GBD ir Svečių, sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal GBD buvimo vietą. Ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas ir pagal vartotojo gyvenamąją vietą.
 • Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faks.: (8 5) 279 1466, interneto svetainėje: vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr.
 • Jūsų ir Jūsų turto saugumui užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

 

E-PARDUOTUVĖS PREKIŲ/PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami užsakymo įvykdymui, patogesniam naršymui šiame tinklapyje bei kitoms reikmėms, kurios aprašytos mūsų privatumo politikoje.

 

Užsakymo formavimas E-parduotuvėje:

 

Sėkmingai suformavus ir patvirtinus užsakymą „Grand Baltic Dunes“ E-parduotuvėje, tai yra:

 • pasirinkus produktus/paslaugas į Jūsų pirkinių krepšelį;
 • pasirinkus produktų atsiėmimo būdą (vietoje, paštu, paštomatu ar el. paštu (tik Dovanų kupono atveju);
 • įvedus nuolaidos kodą (tik tuo atveju, jei toks buvo suteiktas ir pirkimo metu galiojantis);
 • suvedus asmens duomenis (naujiems klientams) arba prisijungus prie sistemos (ne pirmą kartą perkantiems E-parduotuvėje);
 • susipažinus ir patvirtinus, kad susipažinote su Viešbučio prekių/paslaugų teikimo sąlygomis;
 • pasirinkus apmokėjimo būdą.

 

Užsakymas yra laikomas suformuotu, Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimo žinutę iš Viešbučio, užsakyme nurodytu el. paštu.

Užsakymas yra pradedamas vykdyti, gavus apmokėjimą iš Pirkėjo.

Užsakymas yra įvykdomas nuo 3 iki 7 dienų laikotarpyje, po apmokėjimo gavimo.

Gavus apmokėjimą, Viešbutis išsiunčia Pirkėjui žinutę, apie gautą apmokėjimą.

 

Prekių/pinigų grąžinimo ar užsakymų atšaukimo politika bei pirkimui taikomos sąlygos  

 

Dovanų kupono įsigijimo ir galiojimo sąlygos:

 • Dovanų kuponas galioja 6 mėn. nuo jo išrašymo datos, jei dovanų kupone nenurodyta kitaip;
 • Dovanų kuponu galima naudotis tik apmokėjus už įsigytas paslaugas ar suminį dovanų kuponą;
 • Dovanų kuponas nustoja galiojęs, nepanaudojus Dovanų kupono iki galiojimo pabaigos;
 • Praradus dovanų kuponą ar nepateikus dovanų kupono atvykimo metu, pasinaudoti dovanų kuponu nebus galimybės, t.y. paslaugos pagal įsigytą kuponą nebus teikiamos;
 • Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma arba konkrečiomis paslaugomis.
 • Dovanų kuponu galima atsiskaityti tik už paslaugas, įvardintas dovanų kupone;
 • Dovanų kupono vertė privalo būti išnaudota 1 viešnagės metu (t.y. dovanų kupono likutis kitai viešnagei neperkeliamas).
 • Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas;
 • Dovanų kupono galiojimas nepratęsiamas;
 • Apmokant paslaugas Dovanų kuponu už mažesnę vertę, grąža nesuteikiama;
 • Įsigyti produktus/prekes Viešbučio E-parduotuvėje už šioje parduotuvėje įsigytus dovanų kuponus – negalima.
 • Pagal VMI išaiškinimą, dovanų kuponas nėra PVM objektas, todėl jo įsigyjimui PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant ir tai nurodant kupono įsigyjimo metu, išrašomas laisvos formos prekių perdavimo aktas.

 

Prekių/paslaugų užsakymo anuliavimas ir pinigų grąžinimas:

 • Jūsų įsigytos prekės iš Viešbučio E-parduotuvės yra nekeičiamos ir negrąžinamos, pinigai už apmokėtas prekes/paslaugas negrąžinami.
 • Prekių siuntimas į užsienį derinamas individualiai.

 

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI         

 

 • Administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.
 • Pageidavimų ir pasiūlymų knyga yra registratūroje ir gali būti pateikta svečiams prašant.

 

Grand Baltic Dunes, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių(-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

 

Ramaus ir malonaus poilsio. Jūs visada laukiami!

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this