fbpx
Grand Baltic Dunes

UAB „VITROS PREKYBA“
PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Vitros prekyba“ gerbia Svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis teikiant apgyvendinimo paslaugas. Jūsų registracijos metu pateiktus duomenis įmonė tvarko ir prižiūri sąžiningai bei teisėtai.

Privatumo politika atspindi UAB „Vitros prekyba“ taikomą Svečių bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: hotel@grandbalticdunes.com.

Pagrindinės sąvokos:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Duomenų valdytojas – UAB „Vitros prekyba“, juridinio asmens kodas 300044398, buveinė R. Kalantos g. 16, Kaunas, veiklos adresas Birutės al. 26, Palanga., tel. 8 615 22255, hotel@grandbalticdunes.com.
 • Duomenų subjektas – klientai (svečiai) ir kiti fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis tvarko įmonė.
 • Duomenų tvarkytojas – subjektai, kurie tvarko įmonės valdomus asmens duomenis pagal įmonės nurodymus pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis.
 • Interneto svetainė – Įmonės interneto svetainė adresu www.grandbalticdunes.com

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Su Politika, jos pakeitimais ir atnaujinimu galima susipažinti Interneto svetainėje www.grandbalticdunes.com

Informacijos rinkimas

UAB „Vitros prekyba“ vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR).

Toliau pateiktą informaciją apie Svečią renka UAB „Vitros prekyba“ administracija ir pardavimų skyrius, interneto svetainė: https://www.grandbalticdunes.com/

Mes renkame duomenis apie savo Svečius naudodamiesi:

 • elektronine rinkodara ir registracijos formomis;
 • kai užsakote mūsų paslaugas;
 • jums pateikus duomenis apie save per rezervacijos sistemą.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikdami jums apgyvendinimo paslaugas, svečių apskaitos, svečių įsiskolinimų valdymo, pranešimų siuntimo;
 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas;
 • siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją);
 • susisiekiant su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo;
 • asmenų turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo (vaizdo stebėjimas).

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus pateikti trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus jums.
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą, susisiekę su mumis el. paštu hotel@grandbalticdunes.com.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodant nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, ir ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame. Informaciją pateiksime tik tinkamai identifikavus asmenį.

Jūs taip pat turite teisę:

 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • sužinoti, kokius duomenis apie jus mes tvarkome;
 • būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintume apie jus tvarkomus duomenis;
 • reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltume kitam asmens duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • nesutinkant su Privatumo politika – nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo paslaugą. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje, debesyje tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Grand Baltic Dunes, Birutės al. 26, Palanga;
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą el. paštu hotel@grandbalticdunes.com iš elektroninio pašto adreso, kurį mums pateikėte rezervacijos metu;

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą ir identifikavę Jūsų tapatybę, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.

Slapukų naudojimas

Mūsų svetainėje slapukai (cookies) yra naudojami mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti, naršymo sesijos identifikavimui ir kalbos nustatymui.

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską, kad interneto svetainė prisimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas sesijos identifikacijai.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera.

facebook.com slapukai:

fr – saugomas užkoduotas facebook prisijungimas. Naudojamas kad vartotojai turėtų galimybę „pamėgti“ puslapius slapukas galioja 90 dienų.

grandbalticdunes.com slapukai:

PHPSESSID – puslapio darbo sklandumui – atsimena unikalią sesiją, kad puslapiai nesipainiotų tais atvejais, kai prie svetainės prisijungia tuo pat metu daugiau nei vienas vartotojas galioja tol, kol vartotojas neišjungia interneto naršyklės.

qtrans_front_language – laikoma tik vartotojo pasirinkta puslapio kalba: en, lt, ru galioja metus.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this